اخبار و مقالات

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی باشد .شما می توانید این متون را از طریق بخش .

با گذشت بیش از 27 سال از بهره برداری پتروشیمی ارومیه، بزرگترین مجتمع پتروشیمی شمال غرب کشور درحالی به جمع

اساس کار فلومتر مغناطیسی (Magnetic Flometer) قانون القای الکترومغناطیسی فاراده می باشد. فلومترهای مغناطیسی شامل یک 

اندرس هاوزر(Endress Hauser) شرکت ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی چندملیتی می باشد که در سال 1953 توسط جورج اندرس و لودویگ هاوزر

میزان گرمی و سردی یک جسم را دمای آن جسم می گویند، که در واقع نشان دهنده ی میزان جنبش مولکولی و تحریک آنها می باشد.

گروه آ.ب‌.ب (ABB Group)

گروه آ.ب.ب (.ABB Ltd)، یک شرکت چند ملیتی سوئیسی- سوئدی است که دفتر مرکزی آن در شهر زوریخ قرار دارد.