روش های اندازه گیری جریان سیالات (فلومتر مغناطیسی)

اساس کار فلومتر مغناطیسی (Magnetic Flometer) قانون القای الکترومغناطیسی فاراده می باشد. فلومترهای مغناطیسی شامل یک 

تیوب فلزی سخت به همراه یک مبدل الکترونیکی هوشمند است که خود هم منبع ولتاژ ورودی و هم تولید کننده ی سیگنال خروجی می باشد. این نوع فلومترها بیشتر برای اندازه گیری سیال های پرتلاطم و غیرشفاف و جاهایی که امکان استفاده از فلومترهای شیشه ای به خاطر ملاحظات ایمنی نمی باشد بکار می روند. درشرایطی که فشار و دمای فرایند بالا است، استفاده از این نوع فلومترها توصیه می شود.

همچنین از این نوع فلومتر برای اندازه گیری فلوی سیالاتی استفاده می شود که درصد خورندگی بالایی دارند. زیرا سنسور این فلومترها هیچ گونه ارتباطی با سیال ندارند. فلومترهای مغناطیسی بر روی لوله حاوی سیال نصب می شود و مقدار فلوی عبوری را بر حسب نیروی الکترو مغناطیسی گذرنده از سیال اندازه گیری می کند.